SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 1. Četvrtak, 5. siječnja 2023.
OPĆINA MATULJI

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 04/18, 96/18 i 112/19) te članka 43. Statuta Općine Matulji „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinski načelnik Općine Matulji dana 3. 1. 2023. godine donosi

PLAN

prijma u službu za 2023. godinu

Članak 1.

Planom prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji za 2023. godinu utvrđuje se stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme u 2023. godini te potreban broj vježbenika u 2023. godini.

Članak 2.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji na dan donošenja ovog Plana popunjeno je 23 radnih mjesta.

Članak 3.

U Jedinstvenog upravnom odjelu u 2023. godini utvrđuje se potreban broj službenika od 25.

U Jedinstvenog upravnom odjelu u 2023. godini planira se popuniti sljedeća radna mjesta:

- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,

- Voditelj Odsjeka za samoupravu i upravu

Članak 4.

Općina Matulji popunjava radna mjesta prema ovom planu, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilniku o unutarnjem redu i financijskim sredstvima osiguranim Proračunom Općine Matulji za 2023. godinu, osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon donošenja ovog Plana.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavljuje se i na mrežnoj stranici Općine Matulji.

 

KLASA: 112-10/23-01/0001

URBROJ: 2170-27-03/1-23-0001

Općinski načelnik

Vedran Kinkela, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2256&mjesto=51211&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr