SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 46. Petak, 23. prosinca 2022.
OPĆINA MATULJI

68.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13 i 20/17, 39/19 i 125/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18,  6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 20. prosinca 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje privremena zabrana izvođenja radova koji se odnose na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevina, godišnje kalendarsko razdoblje i vrijeme u kojem se zabranjuje izvođenje radova, područja Općine Matulji na koja se zabrana odnosi i građevine na koje se ne odnosi zabrana izvođenja radova te provođenje nadzora nad primjenom ove Odluke.

II. VRSTE GRAĐEVINA ČIJE SE GRAĐENJE PRIVREMENO ZABRANJUJE

Članak 2.

Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke ograničavaju ili zabranjuju smatraju se svi građevinski radovi koji se odnose na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina.

III. PODRUČJE ZONA, RAZDOBLJE I VRIJEME ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 3.

Na području naselja Matulji, Mihotići, Bregi, Rukavac i Jušići zabranjuje se izvođenje radova iz članka 2. ove Odluke u 2023. godini u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza.

Izuzetno od odredbi stavka 1. ovog članka na čitavom području Općine Matulji zabranjuje se izvođenje radova iz članka 2. ove Odluke u slijedećem razdoblju i vremenu:

- nedjeljama i drugim neradnim danima, tijekom čitavoga dana

- svakog radnog dana u vremenu od 22,00 sati do 7,00 sati drugog dana.

IV IZNIMKE OD ZABRANE I OGRANIČENJA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 4.

U područjima, razdoblju i vremenu utvrđenim člankom 3. ove Odluke iznimno se, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika, mogu izvoditi građevinski radovi u sljedećim slučajevima:

- radovi koje kao hitne intervencije izvode komunalna društva u okviru svoje komunalne djelatnosti

- radovi od značaja za turizam i gospodarstvo odnosno o većim projektima od posebnog interesa

- nužni radovi na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost po život i zdravlje ljudi;

Članak 5.

Ova Odluka ne odnosi se na:

1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,

2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti.

3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je Odluka stupila na snagu.

V. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

Članak 6.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalno redarstvo Općine Matulji sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine br. 153/13).

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 32/19).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA:011-01/22-01/0011

URBROJ:2170-27-01/1-22-5

Matulji,20.12.2022.

Općinsko vijeće Općine Matulji

Predsjednik općinskog vijeća

Slobodan Juračić v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2253&mjesto=51211&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr