SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 46. Petak, 23. prosinca 2022.
GRAD MALI LOŠINJ

89.

Utvrđena je tehnička greška u objavi Odluke o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna /UPU-9/ Mali Lošinj ( Službene novine PGŽ br. 25/15) te je Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja temeljem članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine PGŽ” br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst, 9/18, 9/21) , na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2022. godine, donijelo

ISPRAVAK

Odluke o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna
/UPU-9/ Mali Lošinj

Članak 1.

U članku 12. Odluke o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna /UPU-9/ Mali Lošinj ( Službene novine PGŽ br. 25/15) ispravlja se tehnička greška koja se odnosi na članak 47. stavak 2. :

-riječi „Škver LN1.b“, zamjenjuju se sa riječima „Privlaka/Škver LN1.a“… riječi „Runjica LN1.a“ zamjenjuju se riječima „Runjica LN 1.b“

- riječi „bazen Škver“ zamjenjuju se riječima „ bazen a)“Privlaka/Škver“

-riječi „bazen Runjica“ zamjenjuju se riječima „bazen b) Runjica“

Članak 2.

Ovaj Ispravak je sastavni dio Odluke o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna /UPU-9/ Mali Lošinj (Službene novine PGŽ 25/15) , objavljuje se u Službenim novinama PGŽ i stupa na snagu 8 dana po objavi.

KLASA: 350-02/22-01/28

URBROJ: 2213/01-01-22-7

Mali Lošinj, 15. prosinca 2022.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr.med. vet., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2253&mjesto=10005&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr