SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

90.

Na temeljučlanka 17. stavka 1., a u vezi s člankom 43. stavak 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 15.12.2022. godine donijelo je

Z A K L J U Č AK

o donošenju Plana djelovanja u području
prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Usvaja se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu.

Plan djelovanja iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i sastavni je dio istog, ali nije predmet objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu objavit će se na mrežnim stranicama Općine Malinska-Dubašnica.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 920-11/22-01/1

URBROJ: 2170-26-01-22-2

Malinska, 15.12.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51511&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr