SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 41. Utorak, 6. prosinca 2022.
OPĆINA LOPAR

58.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17, 107/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/21, 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar na 12. sjednici održanoj dana 30. studenog 2022. godine, donijelo je

PLAN

davanja koncesija na području Općine Lopar
za 2023. godinu

Članak 1.

Donosi se Godišnji plan davanja koncesija na području
Općine Lopar za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Vrsta koncesije: DIMNJAČARSKI POSLOVI

Planirani broj koncesija: jedna koncesija tijekom 2023. godine

Rok na koji se koncesija planira dati: 3 godine

Početak koncesije: 2023. godina

Procijenjena godišnja naknada: 132,72 EUR

Planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova pripreme i provedbe postupka za davanje koncesije.

Očekivana gospodarska korist od koncesije utvrđuje se u visini razlike ukupnih godišnjih naknada od koncesije i planiranih rashoda od koncesije.

Pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj: 69/17, 107/20), Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/09, 44/10).

Članak 3.

Općinsko vijeće Općine Lopar tijekom kalendarske godine ovisno o okolnostima može promijeniti ovaj Plan davanja koncesije.

Članak 4.

Plan davanja koncesije dostavlja se ministarstvu nadležnom za financije.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:011-05/22-01/06

URBROJ:2170-24-01-22-05

Lopar, 30. studenog 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2248&mjesto=51281&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr