SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 28. Petak, 9. rujna 2022.
OPĆINA PUNAT

36.

Na temelju članka 59. stavka 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (“Narodne novine”, broj 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17 i 37/20) i članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 9. sjednici održanoj dana 23. kolovoza 2022. godine donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju
prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete

Članak 1.

U Odluci o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 19/15) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Visina novčane pomoći za novorođeno dijete iznosi:

- za prvo dijete 10.000,00 kn

- za drugo dijete 12.000,00 kn

- za treće i svako sljedeće dijete 14.000,00 kn”

Članak 2.

Na dan uvođenja eura iznosi koji su do dana uvođenja eura bili izraženi u kunama preračunati će se u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 024-05/22-01/5

URBROJ: 2170-31-01-22-2

Punat, 23. kolovoza 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2235&mjesto=51521&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr