SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
OPĆINA MRKOPALJ

7.

Temeljem članka 86. stavka 3., članka 113. stavak 1. i članka 198. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i odredbe članka 26. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 10/21), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 25. svibnja 2022. godine, donijelo je

Odluku

o dopuni Odluke o izradi III. Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja općine Mrkopalj

Članak 1.

U Odluci o izradi III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/21) u članku 3. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Planom se stavlja van snage Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 13 - R2 Biatlonski centar »Zagmajna« (Službene novine Primorsko-goranske županije', br. 48/2008.) (u daljnjem tekstu: DPU Zagmajna).

Članak 2.

U čl.6. dodaje se stavak 3. koji glasi:

Planira se stavljanje van snage DPU Zagmajna.

Članak 3.

Sve ostale odredbe u Odluci o izradi III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/21) ostaju na snazi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/01

URBROJ: 2170-29-01-22-5

Mrkopalj, 25. svibnja 2022. godine

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednica

Helena Crnković

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=51315&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr