SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

30.

Na temelju odredbi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ('Narodne novine' broj 68/18, 110/18, 32/20) i članak 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici dana 26. travnja 2022. , donijelo je

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu DUBAŠNICA d.o.o. Malinska, Stipkino 21, OIB: 99387927460 na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, predložene 19.04.2022.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 211-01/19-01/1

URBROJ: 2170-26-01-22-22

Malinska, 26.04.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=51511&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr