SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
OPĆINA MATULJI

21.

Na temelju članka 20.stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 21.4.2022. donosi

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI

ODLUKE O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI

Članak 1.

U Odluci o upisu djece u Dječji vrtić Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/16 i 08/17), članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Zahtjev za upis može se preuzeti na internetskoj stranici Dječjeg vrtića.

U istom članku stavak 3. podstavak 7. mijenja se i glasi:

„- za dijete s teškoćama u razvoju – mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz socijalne skrbi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka,“

U istom članku stavak 4. mijenja se i glasi:

„Dječji vrtić zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti, od roditelja djeteta ili nadležnih ustanova zatraži dodatne isprave, odnosno da sam provjeri činjenice vezane uz ostvarivanje prednosti.“

Članak 4.

U članku 7. riječ „ skupinama“ zamjenjuje se riječima „ objektima i programima“.

Članak 5.

U članku 9. alineji 3. i 4. riječ „ustanovi“ zamjenjuje se riječi „programima“.

Članak 6.

Članak 17. mijenja se i glasi:

„Ako nakon provedenog postupka upisa u Dječjem vrtiću preostane slobodnih mjesta, mogu se upisivati djeca koja imaju prebivališta na području druge jedinice lokalne samouprave ukoliko se ispuni jedan od slijedećih uvjeta:

1. da jedinica lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište rješenjem odobri da će podmiriti udio u ekonomskoj cijeni vrtića kojom Općine Matulji sufinancira smještaj djece sukladno mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja ili

2. da roditelj plaća punu ekonomsku cijenu vrtića sukladno mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja.“

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko- goranske županije“.

KLASA: 601-01/22-01/0005

URBROJ: 2170-27-03-01/1-22-0005

Općinsko vijeće Općine Matulji

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=51211&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr