SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 10. Četvrtak, 7. travnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

16.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13, 137/15 - Ispravak, 123/17 i 98/19), članka 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene Novine' broj 7/21) i članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16), Općinsko Vijeće Općine Malinska – Dubašnica na sjednici održanoj 24. ožujka 2022., donosi

ODLUKU

o sklapanju Sudske nagodbe s Republikom Hrvatskom
u pravnom predmetu P-1948/2015

1. Odobrava se zaključenje Nagodbe sa Republikom Hrvatskom, OIB: 52634238587, a u parničnom postupku pred Općinskim sudom u Crikvenici, Stalna služba u Krku koji se vodi pod pos.br. P-1948/2015 (ranije posl.br. P-864/06, P-387/10).

2. Prihvaća se tekst prijedloga Nagodbe koji je sastavni dio prijedloga ove Odluke te se ovlašćuje Općinski Načelnik za potpis iste.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 702-01/06-01/6

URBROJ: 2170-26-01-22-70

Malinska, 24. ožujka 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2217&mjesto=51511&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr