SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
OPĆINA LOPAR

11.

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21) Općinsko vijeće Općine Lopar na 8. sjednici održanoj 09. ožujka 2022. godine, donosi

ODLUKU

o dopuni Odluke o komunalnom redu
na području Općine Lopar

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu na području Općine Lopar („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 14/18- u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 3. dodaje se stavak 1. koji glasi:

„(1) Pod površinama javne namjene iz ove Odluke smatra se svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima. Na svim površinama javne namjene potrebno je posebno voditi računa o osiguranju mogućnosti korištenja istih na način koji omogućava kretanje osoba sa posebnim potrebama.“

Dosadašnji stavci 1., 2. i 3. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 2.

Ostale odredbe ove Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/22-01/02

URBROJ: 2170-24-01-22-03

Lopar, 09. ožujka 2022.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

PREDSJEDNIK

Damir Paparić, prof. v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=51281&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr