SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
OPĆINA MATULJI

6.

Na temelju članka 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) te članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 27.siječnja 2022. godine, donijelo je

Odluku

o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Matulji
za redovito godišnje financiranja političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika u 2022.godini

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća Općine Matulji, iznos sredstava koji pripada političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, rokovi isplata te način i rokovi objave izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava u 2022. godini.

Članak 2.

Za svakog vijećnika Općinskog vijeća Općine Matulji utvrđuje se iznos sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji na mjesečnoj razini iznosi 825,00 kuna po vijećniku muškog spola te 907,50 kuna po vijećniku ženskog spola.

Članak 3.

Temeljem broja mandata u Općinskom vijeću prema konačnim rezultatima izbora, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za redovito godišnje financiranje na osnovi iznosa iz članka 2. ove Odluke, utvrđuje se iznos mjesečne naknade za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022. godini, kako slijedi:

                                   *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Izuzetno, za mjesec tijekom kojeg počinje mandat ili prestaje mandat vijećnika, mjesečna naknada će se utvrditi srazmjerno broju dana u istom mjesecu u kojima je mandat trajao.

Članak 5.

Sredstva Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu, raspoređena prema članku 3. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno poseban račun nezavisnih vijećnika tromjesečno do posljednjeg dana tromjesečja.

Članak 6.

Na mrežnim stranicama Općine Matulji, po završetku tekuće proračunske godine, a najkasnije do 1. ožujka 2023. godine, objavit će se izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022. godini.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-01/22-01/0001

UR.BROJ: 2170-27-01/1-22-0003

Matulji, 27. siječnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=51211&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr