SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 34. Četvrtak, 23. prosinca 2021.
OPĆINA LOPAR

60.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 9 a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 05/21) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021.godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZA 2021. GODINU

Članak 1.

U Programu javnih potreba Općine Lopar u kulturi, („Službene novine Primorsko-goranske županije, br.42/20), (u daljnjem tekstu Program), članak 2. mijenja se i glasi:

„Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Lopar za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 401.197,43 kn, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.“

Članak 2.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-03/21-01/05

URBROJ:2169/02-01-21-08

Lopar, 22. prosinca 2021.

Općinsko vijeće Općine Lopar

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Lopar

Damir Paparić, prof., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2206&mjesto=51281&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr