SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 34. Četvrtak, 23. prosinca 2021.
OPĆINA LOPAR

50.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 19. Statuta Općine Lopar («Službene novine Primorsko-goranske županije», br. 5/21.), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine, donijelo je

PRORAČUN

OPĆINE LOPAR ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Lopar za 2022. godinu i Projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu, sastoji se od:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U Proračunu Općine Lopar za 2022. godinu i Projekcijama proračuna za 2023. i 2024. godinu, prihodi i rashodi, te primici i izdaci, utvrđeni su kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Posebni dio proračuna za 2022. godinu i Projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu, sastoji se od plana rashoda i izdataka koji su iskazani po vrstama i raspoređeni u programe, koje čine aktivnosti i projekti.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Proračun Općine Lopar za 2022. godinu i Projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu biti će objavljeni u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije» i na službenim internetskim stranicama Općine Lopar www.opcina-lopar.hr, a stupaju na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 011-03/21-01/05

UR.BROJ: 2169/02-01-21-­11

Lopar, 22. prosinca 2021.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2206&mjesto=51281&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr