SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 34. Četvrtak, 23. prosinca 2021.
OPĆINA LOPAR

45.

Na temelju članaka 67. – 70. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 5/21.), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE

Programa građenja komunalne infrastrukture
u Općini Lopar za 2021. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 42/20.), (u daljnjem tekstu: Program), članak 2. mijenja se i glasi:

„Prihodi i primici za građenje nerazvrstanih cesta, javnih površina i građevina i uređaja javne namjene, groblja i krematorija i javne rasvjete su:

  • prihodi od komunalnog doprinosa =1,900.000,00 kn
  • prihodi od poreza na korištenje

javnih površina =500.000,00 kn

  • prihodi od pomoći =4,309.618,80 kn
  • prihodi od prodaje zemljišta =214.665,30 kn
  • naknada za zadržavanje nezakonito

izgrađenih zgrada =16.000,00 kn

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI =6,940.284,10 kn

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.“

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

„Prihodi i primici utvrđeni u članku 1. ovih I. Izmjena i dopuna Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

„Sredstva za ostvarivanje ovih I. Izmjena i dopuna Programa u ukupnom iznosu od =6,940.284,10 kn osiguravaju se u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lopar za 2021. godinu.

Ako se tijekom godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene ovim Programom, o njihovoj realizaciji odluku donosi Općinski načelnik i o tome je dužan izvijestiti Općinsko vijeće.

Provođenje ovih I. Izmjena i dopuna Programa u nadležnosti je Općinskog vijeća Općine Lopar.“

Članak 4.

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-03/21-01/05

UR.BROJ: 2169/02-01-21-03

Lopar, 22. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2206&mjesto=51281&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr