SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 34. Četvrtak, 23. prosinca 2021.
OPĆINA LOPAR

44.

Temeljem odredbi članaka 16., 33. i 34. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 19. Statuta Općine Lopar («Službene novine Primorsko-goranske županije», br. 5/21.), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE

PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE
LOPAR ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2022. I 2023. GODINU

Članak 1.

U članku 1. Plana razvojnih programa za 2021. godinu i Projekciji za 2022. i 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 42/20.), izmjenjuje se Plan razvojnih programa za 2021. godinu kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu, stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-03/21-01/05

URBROJ: 2169/02-01-21-02

Lopar, 22. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2206&mjesto=51281&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr