SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

93.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. stavka 1., točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09 i 139/10), članka 21. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 43/20) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 17. prosinca 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o izmjeni Odluke o zaduženju Općine
Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 07/21) mijenja se stavak 1. članka 1. i glasi:

„Odobrava se kreditno zaduženje Općine Malinska-Dubašnica za kapitalni projekt rekonstrukcije sustava javne rasvjete na području Općine Malinska-Dubašnica s ciljem povećanja učinkovitosti, u iznosu od 3.200.000,00 kuna (trimilijunaidvjestotisućakuna).“

Članak 2.

U Odluci o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 07/21) mijenja se članak 3. i glasi:

„Općina Malinska-Dubašnica zadužuje se pod sljedećim uvjetima:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 403-02/21-02/1

URBROJ: 2142/05-01-21-14

Malinska, 17. prosinca 2021.

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51511&odluka=93
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr