SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

88.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2021. godine donijelo je

PLAN

raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2022. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu u ukupnom iznosu 500,00 kuna i namjenski će se utrošiti za:

- Aktivnost A301001 ZAŠTITA ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA CICKINI, za nastavak arheoloških istraživanja i zaštite nalazišta „Cickini“.

Članak 3.

Ovaj Plan objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 400-08/21-01/1

URBROJ: 2142/05-01-21-17

Malinska, 17. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51511&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr