SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

81.

Na temelju članka 20. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19, 32/20 i 42/20) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 17. prosinca 2021. godine donijelo je

IZMJENU PROGRAMA

korištenja sredstava turističke pristojbe
za 2021. godinu

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 7/21, 21/21) (u daljnjem tekstu: Program) članak 2. mijenja se i glasi:

„Prihod od turističke pristojbe planiran je u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 717.538,44 kn. Navedeni prihod sastoji se od 59.538,44 kn neutrošenih sredstava turističke pristojbe iz 2020. godine, te 658.000,00 kn prihoda planiranih u 2021. godini.“

Članak 2.

U Programu članak 3. mijenja se i glasi:

„Raspored financijskih sredstava iz članka 2. stavka 1. ovog Programa utvrđuje se po aktivnostima kako slijedi:

Članak 3.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu dan nakon objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 400-08/20-01/1

URBROJ: 2142/05-01-21-49

Malinska, 17. prosinca 2021.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivica Perišić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51511&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr