SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

104.

Na temeljučlanka 17. stavka 1., a u vezi s člankom 43. stavak 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2021. godine donijelo je

Z A K L J U Č AK

o donošenju Plana djelovanja u području
prirodnih nepogoda za 2022. godinu

1. Usvaja se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Malinska-Dubašnica 2022. godini.

2. Plan djelovanja iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i sastavni je dio istog, ali nije predmet objave.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 920-11/21-01/1

URBROJ: 2142/05-04/1-21-2

Malinska, 17. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51511&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr