SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 23. Četvrtak, 30. rujna 2021.
OPĆINA MATULJI

64.

Na temelju članka 47. Zakona o lovstvu (Narodne novine br. 99/2018, 32/2019, 32/2020). te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 6/21), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 21.rujna 2021. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Programa zaštite divljači Općine Matulji
za razdoblje do 31. ožujka 2031. godine

Članak 1.

Usvaja se Program zaštite divljači Općine Matulji za razdoblje do 31. ožujka 2031. godine izrađen do strane tvrtke PRO SILVA d.o.o. Zagreb, Trg Senjskih uskoka 1-2, kao licenciranog izvoditelja Hrvatske komore inženjera, a za koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost KLASA: UP/I-323-03/20-02/146, URBROJ: 525-11/0582-21-4 od 25.ožujka 2021.godine.

Članak 2.

Program zaštite divljači Općine Matulji za razdoblje do 31. ožujka 2031. godine objaviti će se na mrežnim stranicama
Općine Matulji.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 323-01/17-01/0001

URBROJ: 2156-04-01-01/21-0012

Matulji, 21. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2194&mjesto=51211&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr