SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
OPĆINA PUNAT

50.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 45. stavak 1. podstavak 15. Statuta Općine Punat («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) i članka 4. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Punat („Službene novine Primorsko goranske županije“, broj 12/18 i 38/20) na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik Općine Punat donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 1/21) u članku 14. stavak 2. briše se.

Članak 2.

Članak 26. mijenja se i glasi: „Rješenje o rasporedu na radno mjesto odnosno rješenje o stavljanju na raspolaganje, donosi se u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu novog Pravilnika.“

Članak 3.

U Dodatku 1. Pravilnika –Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja za klasifikaciju radnog mjesta pod rednim brojem 15. Referent – prometni i komunalni redar - mijenja se podatak o struci te sada glasi: „ - srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju gimnazije, društvene i tehničke struke“.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

KLASA: 110-01/20-01/1

URBROJ: 2142-02-02/1-21-6

Punat, 17. rujna 2021.

Općinski načelnik

Daniel Strčić, bacc. inf., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=51521&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr