SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

59.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ('Narodne novine', broj 20/18, 115/18 i 98/19), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Omišalj (Klasa: 320-01/18-01/22; Urbroj: 2170/1-08/2-19-2, kojeg je na temelju članka 101. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu izradila Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj umjesto Općine Omišalj) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost KLASA: 945-01/19-01/51, URBROJ: 525-7/1199-19-3 od 19.04.2019. godine i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 1. sjednici održanoj 16. srpnja 2021. godine, donijelo je 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine Omišalj

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Omišalj u katastarskoj općini Omišalj-Njivice, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Omišalj predviđeno za zakup ili je predviđeno za povrat ili ostale namjene.

Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Općinsko vijeće Općine Omišalj provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Članak 3.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture ('Narodne novine', broj 89/18).

Članak 4.

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 8 ha, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu ('Narodne novine', broj 20/18 i 115/18).

Članak 5.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Omišalj u trajanju od 30 dana.

Pisane ponude se dostavljaju Općini Omišalj u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Omišalj.

Članak 6.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Omišalj sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 7.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Omišalj na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Omišalj.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Primorsko-goranskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

Članak 8.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Upravni odjel Općine Omišalj u suradnji sa Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/4

URBROJ: 2142-06-21-01-12

Omišalj, 16. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

Tablica 1 - rok od 25 godina

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51513&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr