SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA PUNAT

41.

Na temelju odredbe članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. stavka 2. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) općinski načelnik donosi

ODLUKU

o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom za privremenog zamjenika općinskog načelnika Općine Punat iz redova članova Općinskog vijeća imenuje se Ivan Orlić.

Članak 2.

Privremeni zamjenik zamjenjuje općinskog načelnika ako za vrijeme trajanja mandata nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

Članak 3.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine Punat.

Za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika, privremeni zamjenik ostvaruje prava općinskog načelnika.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-06/21-01/1

URBROJ: 2142-02-02/1-21-1

Punat, 9. srpnja 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

OPĆINSKI NAČELNIK

Daniel Strčić, bacc. inf.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=51521&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr