SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 13. Ponedjeljak, 31. svibnja 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

35.

Temeljem odredbi članaka 10. 11. i 37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) (u daljnjem tekstu: Uredba) i članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko goranske županije“, broj 7/21) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donosi

I. dopunu PLANA

upravljanja pomorskim dobrom
Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu

Članak 1.

Temeljem I. dopune Potvrde o usklađenosti mikrolokacija iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu (KLASA: 342-01/2-01/146, URBROJ: 2170/1-07-01/5-21-6 od 12. svibnja 2021. godine), za mikrolokacije 4.1., 4.2., 4.3. i 4.4. iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 42/20) određuje se da će se provesti postupak dojele na korištenje za obavljanje djelatnosti u 2021. godinu u skladu sa Uredbom.

Članak 2.

Ova I. dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA:342-01/20-01/4

URBROJ: 2142/05-04-01/1-21-9

Malinska, 20. svibnja 2021. godine

Općinski načelnik:

Robert Anton Kraljić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2184&mjesto=51511&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr