SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 12. Ponedjeljak, 10. svibnja 2021.
OPĆINA LOPAR

10.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“ broj 4/21), Stožer civilne zaštite Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 27. travnja 2021. godine, usvaja

Financijski plan

za požarnu 2021. godinu

I.

Proračunom Općine Lopar za 2021. godinu i Projekcijama Proračuna za 2022. i 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/20) predviđena su financijska sredstva za požarnu sezonu u 2021. godini, kako slijedi:

1. Protupožarni nadzor

Općine Lopar (PVZO) - 40.000,00 kuna

2. DVD Lopar- redovna djelatnost - 160.000,00 kuna

3. DVD Lopar- sufinanciranje plaća djelatnika - 30.000,00 kuna

4. DVD Lopar- nabava opreme - 50.000,00 kuna

5. DVD Rab- sufinanciranje vatrogasnih intervencija na osiguranju hitnih medicinskih

helihopterskih letova - 20.000,00 kuna

6. Civilna zaštita- redovna djelatnost - 50.000,00 kuna

7. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) - 20.000,00 kuna

II.

Ovaj Plan stupa na snagu danom usvajanja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-06/21-01/02

URBROJ: 2169/02-02-21-01

Lopar, 27. travnja 2021.

 

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE LOPAR

NAČELNIK STOŽERA

Dominik Paparić, mag. oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2183&mjesto=51281&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr