SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

111.

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19), članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10 i 111/18) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 30. studenog 2020. godine donijelo je

ODLUKU

o otpisu i isknjiženju imovine u pripremi

Članak 1.

Donosi se Odluka o otpisu i isknjiženju dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi (građevinski objekti – 051193) ukupne knjigovodstvene vrijednosti 3.004.394,41 kn iz razloga što lokaliteti i pomorsko dobro u koje se je ulagalo, u razdoblju od 1998. do 2007. godine, nisu u vlasništvu Općine Omišalj, a ostali knjiženi računi nisu računi dugotrajne nefinancijske imovine Općine Omišalj te se ne mogu prenijeti na račun imovine u glavnu knjigu.

Članak 2.

Zadužuje se Odsjek za proračun i financije da otpiše i isknjiži navedenu imovinu u pripremi.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/20-01/7

URBROJ: 2142-06-20-01-27

Omišalj, 30. studenog 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Troglić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2165&mjesto=51513&odluka=111
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr