SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
OPĆINA MATULJI

49.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), u svezi sa člankom 14. Zakona o regionalnom razvoju (Narodne novine broj 147/2014, 123/2017, 118/2018), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 24. studenoga 2020. godine donosi

ODLUKU

o pristupanju Općine Matulji Urbanoj
aglomeraciji Rijeka

I.

Općina Matulji pristupit će Urbanoj aglomeraciji Rijeka.

II.

Ovlašćuje se općinski načelnik da u ime Općine Matulji potpiše ugovore, sporazume i druge akte vezane uz tehničku provedbu ove Odluke

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/20-01/0010

UR.BROJ: 2156-04-01-01-20-4

Matulji, 24. studeni 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2165&mjesto=51211&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr