SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 38. Utorak, 17. studenog 2020.
GRAD OPATIJA

85.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak i 3/20), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 10. studenoga 2020. godine donosi

ODLUKU

o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Članak 1.

(1) Uslijed nastupanja posebnih okolnosti uzrokovanih širenjem epidemije COVID-19 virusom, a zbog čega je ugrožen život i zdravlje građana te je narušena gospodarska aktivnost i uzrokovana gospodarska šteta određuje se korištenje dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade i za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76 i 91 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).

(2) Dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade koji se može koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76 i 91 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) iznosi najviše 70% naplaćenih sredstava s osnova komunalne naknade i komunalnog doprinosa za proračunsko razdoblje 2021. godine.

Članak 2.

(1) Ova Odluka stupa na snagu protekom 8 dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/20-01/32

Ur. broj: 2156/01-03/01-20-1

Opatija, 10. studenog 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, dipl. oec. , v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2164&mjesto=10006&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr