SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 37. Petak, 6. studenog 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

55.

Na temelju odredbi članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) i odredbi članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 28. listopada 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

Članak 31. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/14, 22/16, 39/17 i 23/20) (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i glasi:

„Članak 31.

Pravo na naknadu za podmirenje dijela troškova nabavke udžbenika i školskog pribora ostvaruju svi polaznici osnovne škole u Malinskoj i učenici srednjih škola s prebivalištem ili osobama bez hrvatskog državljanstva sa stalnim boravištem na području Općine Malinska-Dubašnica.

Ukoliko polaznici osnovne škole u Malinskoj nemaju prebivalište ili osobama bez hrvatskog državljanstva sa stalnim boravištem na području Općine Malinska-Dubašnica, ostvaruju navedeno pravo u 50% iznosu pod uvjetom da isto nisu ostvarili u matičnoj jedinici lokalne samouprave.

Iznos jednokratne godišnje naknade određuje Načelnik odlukom, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu.“

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-19

Malinska, 28. listopada 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik vijeća

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2163&mjesto=51511&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr