SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
OPĆINA MATULJI

45.

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19), odredbi Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20) te članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj: 26/09, 38/09, 8/13, 7/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 20.listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/14), članak 11. mijenja se i glasi:

“Broj članova vijeća je neparan i to tako da vijeće ima:

1. Mjesni odbor KUĆELI 5 članova

2. Mjesni odbor JURDANI 5 članova

3. Mjesni odbor VLAHOV BREG 5 članova

4. Mjesni odbor PRINCIPI 5 članova

5. Mjesni odbor RUPA 5 članova

6. Mjesni odbor BRCE 5 članova

7. Mjesni odbor LIPA 5 članova

8. Mjesni odbor TRTNI-OSOJNAKI 5 članova

9. Mjesni odbor ŠMOGORI-RADETIĆI 5 članova

10. Mjesni odbor FRANČIĆI 5 članova

11. Mjesni odbor VELI BRGUD 7 članova

12. Mjesni odbor PASJAK 5 članova

13. Mjesni odbor ŠAPJANE 5 članova

14. Mjesni odbor ŽEJANE 5 članova

15. Mjesni odbor MUNE 5 članova

16. Mjesni odbor JURDANIĆI 5 članova

17. Mjesni odbor ZVONEĆA 5 članova

18. Mjesni odbor JUŠIĆI- CENTAR 5 članova

19. Mjesni odbor RUKAVAC 7 članova

20. Mjesni odbor PUŽEV KOMUN 7 članova

21. Mjesni odbor BREGI 7 članova

22. Mjesni odbor MIHOTIĆI 7 članova”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”

KLASA: 011-01/20-01/0021

URBROJ: 2156-04-01-01-20-0003

Matulji, 20. listopada 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, dipl. bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2162&mjesto=51211&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr