SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 32. Petak, 25. rujna 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

148.

Na temelju članka 10. stavka 5. Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije („Službene novine broj 14/13, 6/14 i 33/19) i članka 8. stavka 3. Pravilnika o uvjetima i kriterijima za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje (KLASA: 022-04/14-01/11, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-12 od 24. ožujka 2014. godine, KLASA: 022-04/14-01/33, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-14 od 15. rujna 2014. godine i KLASA: 022-04/18-02/2, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-18 od 22. siječnja 2018. godine), Odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje (KLASA: 022-04/20-01/33, URBROJ: 2170/1-01-01/6-20-5 od 14. rujna 2020. godine), članka 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu („Službene novine“ broj 29/19 i 8/20), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 32. sjednici održanoj dana 24. rujna 2020. godine, donijela je

ODLUKU

o odabiru projekta za drugu raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2020. godini

I.

Ovom Odlukom odabire se projekt i korisnik za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje, te se utvrđuje namjena i visina novčanih sredstava koja će se isplatiti korisniku iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu u okviru Kapitalnog projekta K700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava u iznosu od 3.000.000,00 kuna iz tekućih namjenskih prihoda za sufinanciranje pomorskog dobra i to kako slijedi:

1. Korisnik: ŽLU Crikvenica

Projekt: dogradnja luke otvorene za javni promet županijskog značaja Crikvenica u iznosu od 3.000.000,00 kuna

Ukupan iznos: 3.000.000,00 kuna

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-04/20-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-44

Rijeka, 24. rujna 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik

Erik Fabijanić

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2158&mjesto=00001&odluka=148
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr