SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 31. Ponedjeljak, 14. rujna 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

71.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 14. rujna 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/14 i 3/20) u članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruje korisnik čija mirovina ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine u Republici Hrvatskoj te koji ima ugovorenu i aktivnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja u trenutku podnošenja zahtjeva.“

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja koju ostvaruje korisnik iz stavka 1. ovog članka, istom se isplaćuje u iznosu koji je sukladan visini godišnje premije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-01/6

Ur. broj: 2142-06-20-01-17

Omišalj, 14. rujna 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2157&mjesto=51513&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr