SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD OPATIJA

85.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10), i članka 29. podstavka 21. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09, 7/13, 17/13- pročišćeni tekst, 3/18, 5/18-ispravak i 3/20), Gradsko vijeće Grada Opatije, na prijedlog gradonačelnika Grada Opatije, na sjednici održanoj 24. srpnja 2020. godine donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni

Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/10 i 23/15) u članku 2. stavak 2. briše se.

Članak 2.

U članku 3. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„(2) Ako je umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđen temeljem ove Odluke veći od zakonom propisanog ograničenja, osnovica za izračun plaće dužnosnika iznosi 3.571,48 kuna bruto.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 023-01/15-01/05

Ur. broj: 2156/01-01-20-3

Opatija, 24. srpnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog Vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=10006&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr