SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD OPATIJA

73.

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine" Primorsko-goranske županije“, broj 25/09, 30/09, 7/13, 3/18, 5/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Opatija na sjednici održanoj 24. srpnja 2020. godine donosi:

Odluku o dopuni

Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatija

Članak 1.

U Odluci o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatija (SN PGŽ br. 4/20 i 14/20) u daljnjem tekstu: Odluka, na kraju članka 6. umjesto točke dolazi zarez i dodaje se točka 14. koja glasi:

„14. Potrebno je odrediti lokaciju za smještaj kompostane.

Članak 2.

U članku 7. Odluke na kraju članka umjesto točke dolazi zarez i dodaje se točka 14. koja glasi:

„14. Potrebno je odrediti lokaciju za smještaj kompostane.

Članak 3.

Odluka će se dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama" Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 021-05/20-012/07

UR. BROJ: 2156/01-01-20-3

Opatija, 24. srpnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=10006&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr