SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 27. Ponedjeljak, 10. kolovoza 2020.
OPĆINA LOPAR

30.

Temeljem odredbi članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 8/18. i 35/18.) Općinsko vijeće Općine Lopar, na 27. sjednici održanoj 10. kolovoza 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Lopar za 2020. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2020. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 33/19.) u članku 17. dodaje se:

„Općina se može kratkoročno zadužiti za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, uzimanjem okvirnog kredita kod poslovne banke kod koje ima otvoren žiro račun do iznosa od =500.000,00 kuna najduže na rok od 12 mjeseci.

Općina može koristiti beskamatni zajam Ministarstva financija za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 011-03/20-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-20-12

Lopar, 10. kolovoza 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc.oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2151&mjesto=51281&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr