SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 27. Ponedjeljak, 10. kolovoza 2020.
OPĆINA LOPAR

25.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 8/18. i 35/18.), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 27. sjednici održanoj 10. kolovoza 2020. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE

PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Općine Lopar za 2020. godinu i Projekciji proračuna za 2021. i 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 33/19.), izmjenjuje se Proračun za 2020. godinu kako slijedi:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 2. Proračuna Općine Lopar za 2020. godinu i Projekciji proračuna za 2021. i 2022. godinu, mijenjaju se prihodi i primici, te rashodi i izdaci u općem i posebnom dijelu Proračuna za 2020. godinu, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2020. godinu i Projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 011-03/20-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-20-10

Lopar, 10. kolovoza 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2151&mjesto=51281&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr