SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 27. Ponedjeljak, 10. kolovoza 2020.
OPĆINA LOPAR

22.

Na temelju odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18. i 126/19.) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/18. i 35/18.), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 17. lipnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspodjeli rezultata za 2019. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu, utvrđen je slijedeći rezultat poslovanja:

1. Višak prihoda poslovanja =7,265.557,77 kn

2. Manjak prihoda od nefinancijske

imovine =10,718.352,49 kn

3. Višak primitaka od financijske

imovine i obaveza=2,741.636,29 kn

UKUPAN REZULTAT (1-2+3):

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA: …...=711.158,43 kn

Članak 2.

Utvrđeni manjak prihoda poslovanja u iznosu od =711.158,43kn raspoređuje se tako da se pokriva preneseni višak prihoda u iznosu od =228.975,50 kn.

Članak 3.

Preostali manjak prihoda i primitaka u iznosu od =482.182,93 kn raspoređuju se za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od =467.637,67 (Općina Lopar), te u iznosu od =14.545,26 kn (Centar za kulturu Lopar) iz općih prihoda i primitaka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 011-03/20-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-20-06

Lopar, 17. lipnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc.oec, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2151&mjesto=51281&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr