SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

49.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 49. stavka 3. podstavka 15. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinska načelnica Općine Omišalj, temeljem prijedloga pročelnice Upravnog odjela Općine Omišalj, utvrdila je

Prve izmjene Plana prijma u službu

u Općinu Omišalj za 2020. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Općinu Omišalj za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 1/20, dalje u tekstu: Plan) u tablici iz Dodatka 1. Plana, u točki 13. u stupcu IV Popunjena radna mjesta na neodređeno vrijeme, brojka: »1« zamjenjuje se brojkom: »0« .

U stupcu V Potreban broj službenika na neodređeno vrijeme, brojka: »0« zamjenjuje se brojkom: »1« .

U stupcu VII Ukupno planiranih popuna (kolona V + VI), brojka: »0« zamjenjuje se brojkom: »1« .

II.

Ove izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« .

KLASA: 112-01/20-01/1

URBROJ: 2142-06-20-01-2

Omišalj, 17. srpnja 2020.

OPĆINSKA NAČELNICA

mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=51513&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr