SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
GRAD OPATIJA

72.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19) i članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), gradonačelnik Grada Opatije 15. srpnja 2020. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija

I.

U školski odbor Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija imenuju se:

- Filip Vlah

- Liliana Stipanić

- Zlata Torbarina

II.

Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine, a mandat članova teče od dana konstituiranja školskog odbora.

III.

Ova Odluka bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/17

Ur. broj: 2156/01-03/01-20-2

Opatija, 15. srpnja 2020. g.

GRADONAČELNIK

Ivo Dujmić, ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=10006&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr