SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

33.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 19/13, 137/15, 123/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 19/13, 137/ 15, 123/17), članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), članaka 3., stavak 2. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16), Općinsko Vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 29. lipnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o zaključenju ugovora o međusobnim pravima
i obvezama u svezi gradnje dvosmjerne nerazvrstane
prometnice - prilazne prometnice na k.č. br.
1556/7 k.o. Bogović

1. Prihvaća se prijedlog za zaključenje:

- ANEKSA 1. UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA U SVEZI GRADNJE DVOSMJERNE NERAZVRSTANE PROMETNICE - PRILAZNE PROMETNICE NA K.Č. BR. 1556/7 K.O. BOGOVIĆ

- UGOVORA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA BEZ NAKNADE

- UGOVORA O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA

2. Ugovori iz točke 1. sastavni su dio ove Odluke ali nisu predmet objave.

3. Ovlašćuje se Općinski Načelnik za zaključenje Ugovora.

4. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 944-06/18-01/2

Ur. broj: 2142/05-03/1-20-25

Malinska, 29. lipnja 2020.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2149&mjesto=51511&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr