SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
GRAD OPATIJA

69.

Na temelju članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), Zamjenica Gradonačelnika Grada Opatije dana 29.lipnja 2020. godine, donosi

DOPUNU GODIŠNJEG PLANA
UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

I. U Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom KLASA: 342-01/19-01/39 URBROJ: 2156/01-03-19-4 od 26. studenog 2019. godine, u poglavlju II, točki 2f) dodaje se podstavak kojim se propisuje mikrolokacija 13, te dopunjenja točka glasi:

»f) Plaža Ičići

Napomena: ova mikrolokacija predlaže se isključivo ukoliko Primorsko-goranska županija ne pokrene postupak dodjele koncesije za gospodarsko korištenje plaže.

- prodaja pekarskih proizvoda u montažnom objektu - mikrolokacija 1,

- prodaja plažne opreme u montažnom objektu - mikrolokacija 2,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti u montažnom objektu i na pripadajućoj terasi do 50 m2 - mikrolokacija 3,

- prodaja plažne opreme u montažnom objektu - mikrolokacija 4,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti u montažnom objektu i na pripadajućoj terasi do 50 m2 - mikrolokacija 5,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti u montažnom objektu i na pripadajućoj terasi do 50 m2 - mikrolokacija 6,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti u montažnom objektu i na pripadajućoj terasi do 50 m2 - mikrolokacija 7,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti na šanku od 12 m2 i na pripadajućoj terasi do 60 m2 - mikrolokacija 8,

- iznajmljivanje 180 suncobrana, 200 ležaljki, 3 sandoline, 7 pedalina i 60 sefova u montažnom objektu - mikrolokacija 9,

- trampolin - mikrolokacija 10,

- masaža (4 stola) - mikrolokacija 11,

- postavljanje aqua-parka, dimenzija 15x15 m, prosječne visine 1,5 m sa najvišom točkom do 2,5 m - mikrolokacija 12,

- štand sa svrhom info pulta te za prodaju karata radi korištenja aqua-parka - mikrolokacija 13.«

II. U poglavlju II, točki 3a) podtočka 2, dopunjuje se sa riječima »u montažnom objektu« te dopunjenja podtočka glasi:

»3. Na obalnom putu:

a) U Voloskom:

1. na puntici Mandraća

- ambulantna prodaja sladoleda.

Sastavni dio koncesijskog odobrenja jest idejno rješenje naprave.

2. vaterpolo plato I

- iznajmljivanje kompleta za jedrenje na dasci (25 kom.) i daski za veslanje (15 kom.) u montažnom objektu,

3. vaterpolo plato II

- iznajmljivanje daski za veslanje (10 kom.)

4.ispod stambenog objekta na adresi Obala Frana Supila broj 12

- štand za prodaju suvenira i autohtonih proizvoda.«

III. Mikrolokacije iz poglavlja I. i II. ove Dopune Plana označene su na kartografskoj podlozi koja je prilog i sastavni dio Plana.

IV. Ova izmjena i dopuna Plana dostavit će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti sa istim.

Klasa: 342-01/19-01/39

Ur. broj: 2156/01-03-20-12

Opatija, 29. lipnja 2020.

Zamjenica gradonačelnika:

Vera Aničić, ing. građ., v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2149&mjesto=10006&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr