SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 22. Četvrtak, 25. lipnja 2020.
GRAD OPATIJA

66.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 11/18-pročišćeni tekst i 3/20), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 24. lipnja 2020. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2019. godinu

I. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 19. prosinca 2018. godine, a izmjene i dopune usvojene su na sjednici od dana 18. lipnja i 11. prosinca 2019. godine. Program i njegove izmjene objavljene su u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 43/18, 16/19 i 32/ 19. Odlukom gradonačelnika o preraspodjeli planiranih sredstava na proračunskim stavkama za 2019. godinu od dana 31.12.2019. godine, odobrene su minimalne korekcije unutar pojedinih stavaka programa redovnog održavanja.

II. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture sastoji se od dva potprograma koji su realizirani u sljedećim veličinama.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

U vezi dijela programa koji se odnosi na redovno održavanje, ističemo da su planirani radovi izvedeni u cijelosti u svim segmentima (održavanje oborinske kanalizacije, održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih i drugih površina i opreme, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje pomorskog dobra, održavanje javne rasvjete, te u dijelu komunalnih akcija mjesnih odbora). Minimalna odstupanja koja su uzrokovana vremenskim prilikama, oštećenjima ili drugim izvanrednim okolnostima, pokrivana su na teret hitnih intervencija ili korekcijama održavanja pojedinih grupa radova. Veća ušteda ostvarena kod utroška električne energije rezultat je ušteda el.energije zbog LED rasvjete te manje potrošnje kroz manifestacije od predviđenih. Na stavkama GIS oborinske kanalizacije i održavanja grobova zaslužnih građana nije bilo potrebno utrošiti planirana sredstva.

Generalno, smatramo da je Program ostvaren u cijelosti u planiranom obimu i na visokoj razini prisutnim posljednjih godina.

Također napominjemo da Grad Opatija održava i jedine dvije plaže koje na našem području nose PLAVU ZASTAVU - međunarodno priznati standard kvalitete održavanja, čistoće i ekološke svijesti.

Pored plaže u Ičićima (koja tu zastavu nosi od 2004. godine), od 2015. godine nju nosi i Plaža Tomaševac.

U cijelosti su realizirani i svi programi planirani na pojačanom održavanju: priprema turističke sezone (199.605,14 kn); subvencije za obavljanje županijskog linijskog prijevoza (1.327.148,00 kn) i gradskog linijskog prijevoza (1.308.999,96 kn) sve sukladno ugovoru zaključenim s Autotrolejom; City bus u skladu sa utvrđenim voznim redom i ugovorom zaključenim sa prijevoznikom (434.842,50 kn); fitosanitarne mjere zaštite palmi i buxusa (80.997,05 kn); preventivno orezivanje zelenila (119.999,97 kn); uređenje prometnica po mjesnim odborima (499.920,61 kn): asfaltiranja u Veprincu: nogostup Staja, ceste Vas, Slavići i Zagrad, Pobrima: Put Dukino, Poljanama: Špadići, Opatija: parkiralište bus stanice na N.cesta 237, te uspon od Vage na Tošini u pravcu hotela Laurus; svjetlosna dekoracija (199.999,25 kn); popravak stupova i orezivanje zelenila radi funkcioniranja javne rasvjete (100.000,00 kn); kao i pojačani odvoz komunalnog otpada s područja Grada od lipnja do kolovoza 2019. (163.807,69 kn, u stavku je uključena i ugradnja brava na spremnike za otpad); a poboljšani su i uvjeti osvjetljenja pješačkih prijelaza (19.537,50 kn, 4 pješačka prijelaza, i to na Novoj cesti uz ul. Vrutki, uz B.Želea i osnovnu školu, te u R.K.Jeretov za školu Volosko).

Plaćena je i poticajna naknada u iznosu od 22.948.37 kn radi neostvarene količine smanjenja komunalnog otpada koji se deponira na deponiju.

III. Tabelarni pregled ostvarenja Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. po potprogramu redovnog održavanja i potprogramu pojačanog održavanja prilog je i sastavni dio ovog izvješća.

Klasa: 363-01/20-01/82

Ur. broj: 2156/01-01-20-1

Opatija, 24. lipnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2148&mjesto=10006&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr