SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 22. Četvrtak, 25. lipnja 2020.
GRAD OPATIJA

64.

Temeljem članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18 i 32/ 20) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 25/09., 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak i 3/20), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 24. lipnja 2020. godine usvojilo je

I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 36/19), članak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, povećava se sa iznosa 6.955.000,00 kn na iznos 14.731.884,00 kn.

(2) Sredstva iz stavka 1. utrošit će se za sljedeće projekte i aktivnosti:

(3) Vrijednosti radova iskazane u Tabeli iz st. 2. utvrđene su na osnovu tehničke dokumentacije, projektantskih troškovnika ili troškovnika izrađenih po Tehničkom odsjeku Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša i uz primjenu cijena za slične radove izvedene u 2018. godini.

(4) Podjela programa i aktivnosti iskazana u koloni 2. tabele iz stavka 2. ovog članka po namjenama utvrđenim člankom 68. stavak 2. Zakona zbirno iznosi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ovaj I. izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/18-01/273

Ur. broj: 2156/01-01/20-3

Opatija, 24. lipnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2148&mjesto=10006&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr