SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 20. Srijeda, 10. lipnja 2020.
GRAD OPATIJA

55.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09- ispr., 7/13, 3/18, 5/18 - ispr. i 3/20), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 9. lipnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o pristupanju Grada Opatije kao osnivača
Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Grad Opatija kao dosadašnji pridruženi član Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko- goranske županije, OIB: 07103881876 sa sjedištem u Ravnoj Gori, Stara Sušica, Karolinska cesta 87 (dalje u tekstu: Centar) pristupa Centru u svojstvu osnivača.

Članak 2.

Gradonačelnik Grada Opatije potpisat će akt temeljem kojeg će se Grad Opatija priključiti Centru u svojstvu osnivača, sukladno članku 2. Sporazuma o osnivanju Centra.

Iz proračuna Grada Opatije izvršit će se uplata osnivačkog uloga u iznosu od 5.000,00 kuna, dok će se aktivnosti Centra sufinancirati sukladno godišnjem planu poslovanja.

Članak 3.

Gradonačelnik Grada Opatije imenuje člana Stručnog vijeća Centra koji će predstavljati Grad Opatiju u aktivnostima Centra.

Gradonačelnik Grada Opatije će potpisivati akte i poduzimati druge radnje, u suradnji s predstavnikom iz stavka 1. ovog članka, u svrhu provedbe aktivnosti Centra.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/20-01/24

Ur. broj: 2156/01-01/01-20-1

Opatija, 9. lipnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, dipl. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2146&mjesto=10006&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr