SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 18. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
GRAD OPATIJA

51.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,152/14, 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17- ispr.), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« br. 125/11. 64/15, 112/18 i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, br. 25/09, 30/09, 7/13, 3/18 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Opatije na 33. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU
U ZAKUP I KUPOPRODAJI SUVLASNIČKOG
DIJELA POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (»Službene novine« PGŽ, br. 11/ 12, 50/12, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15, 26/16, 35/17, 07/19 i 19/ 19-proč.tekst, 22/19-ispr., 23/19, 03/20 i 06/20) članak 2.a stavak 2., mijenja se i glasi:

»Članak 2.a

(1) U slučaju iz stavka 1., ovog članka sa zakupnicima poslovnih prostora neće se zaključivati Dodatci Ugovora o zakupu, već će se isti oslobodi obveze plaćanja mjesečne zakupnine na temelju Odluke gradonačelnika za razdoblje trajanja mjera suzbijanja zaraze COVID-19 virusom djelatnosti sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i/ili temeljem preporuke gradonačelnika o obustavi rada do 31. svibnja 2020. godine.«

Članak 2.

(1) Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/19-01/11

Ur. broj: 2156/01-03/01-20-22

Opatija, 26. svibnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Fernando Kirigin, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2144&mjesto=10006&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr