SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2020.
GRAD OPATIJA

37.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19) i članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18 i 5/ 18-ispravak), sukladno Uputi Ministarstva uprave za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 19. ožujka 2020.g. i Odluke Vlade RH o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, KLASA: 022-03/20-04/100, UR. BROJ: 50301-25/06-20-1, od 19. ožujka 2020. godine, gradonačelnik je dana 6. svibnja 2020. godine donio

ODLUKU
o organizaciji rada Grada Opatije za vrijeme
trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane
virusom SARS-CoV-2

I.

Ovom Odlukom uređuje se organizacija rada gradske uprave Grada Opatije ( dalje: Odluka) za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS- CoV-2.

II.

Za vrijeme trajanja epidemije službenici gradske uprave neće neposredno raditi sa strankama, osim ako je to nužno za obavljanje pojedinog specifičnog posla, uz prethodni dogovor i najavu nužnom osoblju.

U slučajevima prijema stranaka iz prethodnog stavka, obvezan je razmak između sudionika od 2 metra.

III.

Stranke se mogu obratiti gradskoj upravi pisanim putem, slanjem pismena poštom, faxom ili putem e-mail adresa te telefona objavljenih i dostupnih na službenim stranicama Grada Opatije.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka gradonačelnika od 20. ožujka 2020. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 6/20).

Klasa: 011-01/20-01/13

Ur. broj: 2156/01-03/00-20-1

Opatija, 6. svibnja 2020.

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2141&mjesto=10006&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr