SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 9. Petak, 3. travnja 2020.
OPĆINA MATULJI

11.

Na temelju članka 42. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/ 13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2020. godine donosi:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju
u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/13, 17/14 i 8/19) u članku 35. dodaju se stavci (2), (3) i (4) koji glase:

»(2) U slučajevima nastupa posebnih okolnosti, koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, zakupnicima će se umanjiti iznos zakupnine za poslovni prostor u potpunosti za razdoblje dok su, odlukama nadležnih tijela, bili u obvezi prestati obavljati djelatnost u prostorima za koje je zaključen ugovor o zakupu.

(3) Iznos umanjenja utvrđuje se na način da se mjesečni iznos zakupnine, umanji srazmjerno broju dana trajanja nemogućnosti obavljanja djelatnosti u pojedinom mjesecu.

(4) U slučajevima iz stavka (2) ovog članka, ugovoreni rokovi plaćanja zakupnine mogu se produžiti za sve zakupce poslovnih prostora za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

(5) Način i uvjete umanjenja zakupnine kao i produženje rokova plaćanja zakupnine utvrđuje općinski načelnik svojom odlukom.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

Klasa: 011-01/20-01/0009

Ur. broj: 2156-04-01/01-01/20-2

Matulji, 31. ožujka 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2135&mjesto=51211&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr