SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 9. Petak, 3. travnja 2020.
OPĆINA MATULJI

10.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 31.ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (Službene novine Primorsko goranske županije 39/18 i 26/19) u članku 2. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju nastupa posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu dio naplaćenih sredstava komunalne naknade može se koristiti i za potpore poduzetništvu u sklopu Programa Gospodarstvo, za naknade građanima i kućanstvima u sklopu Programa Socijalne skrbi.«

Članak 2.

Iza članka 10a. dodaje se članak 10b. koji glasi:

»(1) U slučajevima nastupa posebnih okolnosti, koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, mogu se produžiti. rokovi plaćanja komunalne naknade utvrđeni člankom 10.ove Odluke, za sve ili dio obroka.

(2) Odluku o produžavanju rokova plaćanja u slučaju iz stavka 1. donosi Općinski načelnik.«

Članak 3.

U članku 13. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) U slučajevima nastupa posebnih okolnosti, koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, od plaćanja komunalne naknade osloboditi će se obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti u potpunosti za razdoblje dok su, odlukama nadležnih tijela, bili u obvezi prestati obavljati djelatnost u prostorima za koje se plaća komunalna naknada.

(3) Iznos oslobođenja utvrđuje se na način da se godišnji iznos komunalne naknade, za godinu u kojoj su nastupile posebne okolnosti, umanji srazmjerno broju dana trajanja nemogućnosti obavljanja djelatnosti u toj godini.

(4) Način i uvjete ostvarivanja oslobođenja utvrđuje općinski načelnik svojom odlukom.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/20-01/0007

Ur. broj: 2156-04-01/02-01/20-2

Matulji, 31. ožujka 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2135&mjesto=51211&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr