SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 6. Utorak, 24. ožujka 2020.
GRAD OPATIJA

18.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17- ispr.), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« br. 125/11. 64/15, 112/18 i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, br. 25/09, 30/09, 7/13, 3/18 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Opatije na 30. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP
I KUPOPRODAJI SUVLASNIČKOG DIJELA
POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (»Službene novine« PGŽ, br. 11/ 12, 50/12, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15, 26/16, 35/17, 07/19 i 19/ 19-proč.tekst, 22/19-ispr., 23/19 i 03/20) iza članka 2. dodaje se novi članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

(1) Gradonačelnik donosi Odluku o oslobođenju od obveze plaćanja mjesečne zakupnine zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije koji su obustavili obavljanje djelatnosti za razdoblje trajanja mjera suzbijanja zaraze COVID-19 virusom temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i/ili temeljem preporuke gradonačelnik o obustavi rada.

(2) U slučaju iz stavka 1., ovog članka sa zakupnicima poslovnih prostora neće se zaključivati Dodatci Ugovora o zakupu, već će se isti oslobodi obveze plaćanja mjesečne zakupnine na temelju Odluke gradonačelnika za razdoblje trajanja mjere suzbijanja zaraze COVID-19 virusom, sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i/ili temeljem preporuke gradonačelnika o obustavi rada.

(3) Odredbe ovog članka jednako se primjenjuju i na zaključene Ugovore o korištenju prostora.«

Članak 2.

(1) Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

(2) Do stupanja na snagu ove Odluke, pravo na oslobođenje od obveze plaćanja mjesečne zakupnine iz članka 1., ostvarit će se temeljem Odluke gradonačelnika od 16. ožujka 2020. godine.

Klasa: 011-01/19-01/11

Ur. broj: 2156/01-03/01-20-21

Opatija, 24. ožujka 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Fernando Kirigin, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2132&mjesto=10006&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr